Edukacija Dece u OŠ Jovan Popović

Edukacija Dece o unutrašnjim parazitima kod životinja
Kad postoji interesovanje spremni smo da održimo predavanja…

Predavanje je održano na poziv Prof. Biologije Zorice Zaporožac