Interna medicina

U našoj ambulanti uspešno lečimo:

  • Bolesti jetre
  • Bolesti pluća
  • Bolesti digestivnog trakta
  • Bolesti urinarnog trakta
  • Bolesti bubrega

Veterinarska Ambulanra Ranković Kruševac