Obrada rane kod Mačora

Macak koji nije kastriran stalno se bori za teritoriju sa drugim mačorima.Posto su povrede od noktiju i zuba koji su puni bakterija,rane uvek zagnoje.

Posle kastracije borbi sa drugim mačorima više nema